Předcházejte problémům, nečekejte až nastanou, poraďte se s námi před každým důležitým rozhodnutím.

Při předcházení problémů Vám:

- sepíšeme smlouvy

- provedeme revizi Vámi dodaných smluv

- navrhneme správné právní řešení Vaší situace

- upozorníme Vás na Vaše práva, povinnosti, možnosti a případná rizika

Při řešení nastalého problému Vám:

- dohodneme s protistranou mimosoudní řešení

- sepíšeme žalobu

- obhájíme Vaše práva v soudním řízení

- vymůžeme Vaše pohledávkySprávní právo

Správní právo je jen ztěží identifikovatelnou rozsáhlou oblastí právních norem, které není možno zařadit pod výše uvedené právní obory. Patří sem například oblast živnostenského práva, výše zmíněné přestupkové právo či celé stavební řízení, rovněž rozhodování o udělení občanství, atd. Jsme poměrně zběhlí v komunikaci se správními orgány, které rozhodují o právech a povinnostech občanů této republiky.