Předcházejte problémům, nečekejte až nastanou, poraďte se s námi před každým důležitým rozhodnutím.

Při předcházení problémů Vám:

- sepíšeme smlouvy

- provedeme revizi Vámi dodaných smluv

- navrhneme správné právní řešení Vaší situace

- upozorníme Vás na Vaše práva, povinnosti, možnosti a případná rizika

Při řešení nastalého problému Vám:

- dohodneme s protistranou mimosoudní řešení

- sepíšeme žalobu

- obhájíme Vaše práva v soudním řízení

- vymůžeme Vaše pohledávkyPrávníci

JUDr. Andrea Vojtková, Ph.D. (1977) rozená Kincová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001). Po ukončení studia se začala věnovat advokacii. Při advokátní praxi absolvovala doktorské studium na stejné fakultě se zaměřením na oblast trestního a ústavního práva. V rámci výměnného programu zvyšovala v roce 2002/2003 na drážďanské univerzitě v Německu svoji kvalifikaci v oboru občasnkého a trestního práva. Ve své advokátní praxi získala zkušenosti z rozsáhlé oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, trestního i správního. Má rozsáhlou praxi z vedení desítek soudních sporů, včetně zastupování práv klientů před Ústavním soudem České republiky. Spolupracovala na případech obhajoby lidských práv před Mezinárodním soudem pro lidská práva ve Strasburku. Poskytuje klientům komplexní právní poradenství ve věcech smluvní agendy, korporátní problematiky, dále v oblasti rodinného práva. V neposlední řadě disponuje znalostmi veškerých právních institutů týkajících se bytového práva a práva nemovitostí se zaměřením na tvorbu a koncepci smluv pro účely realitní a developerské činnosti. Je tak připravena klientům poskytnout relevantní rady z rozsáhlé oblasti právních oborů a nasměrovat je k řešení problémů v souladu s nejlepšími zájmy klienta. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod registračním číslem 10403.

Mgr. Václav Uhlíř, (1973)

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001). Během studia absolvoval tříměsíční stáž v Radě Evropy ve Strasburku zaměřenou na kontrolu dodržování lidských práv v členských zemích Rady Evropy, v oddělení přímo podřízeném Generálnímu sekretáři Rady Evropy. Po praxi v advokátní kanceláři zabývající se vymáháním pohledávek klientů se věnoval harmonizaci českých právních předpisů s právem Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Od roku 2004 opětovně vstoupil do advokátní praxe, kde se zabývá především koncipováním obchodních smluv i smluv podle práva občanského se zaměřením na převody nemovitostí. Má rozsáhlé zkušenosti s vymáháním pohledávek, a to jak v řízení exekučním, tak mimo něj. Zabývá se i obhajobou ve věcech trestních a spory rodinněprávního charakteru. Díky svým znalostem a schopnostem poskytuje komplexní právní poradenství, včetně zastupování před soudy. Při řešení svých právních případů klade maximální důraz na rychlost vyřešení sporu a prosazování zájmů klienta. Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod registračním číslem 12146.