Předcházejte problémům, nečekejte až nastanou, poraďte se s námi před každým důležitým rozhodnutím.

Při předcházení problémů Vám:

- sepíšeme smlouvy

- provedeme revizi Vámi dodaných smluv

- navrhneme správné právní řešení Vaší situace

- upozorníme Vás na Vaše práva, povinnosti, možnosti a případná rizika

Při řešení nastalého problému Vám:

- dohodneme s protistranou mimosoudní řešení

- sepíšeme žalobu

- obhájíme Vaše práva v soudním řízení

- vymůžeme Vaše pohledávkyOdkazy

Česká advokátní komora

Na stránkách ČAK můžete najít všechny registrované advokáty stejně jako další informace o aktivitách advokátní komory.

Ministerstvo spravedlnosti

Stránky Ministerstva spravedlnosti nabízejí kontakty na soudy, státní zastupitelství, Obchodní rejstřík, rovněž zde naleznete seznam soudních znalců a tlumočníků.

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Naleznete zde informace o vlastnictví jednotlivých nemovitostí, případných zástavních právech či věcných břemenech.

Administrativní registr ekonomických subjektů

Vyhledávání a ověřování informácí o ekonomických subjektech v registru ARES. Obsahuje základní informace z živnostenského a obchodního rejstříku