Předcházejte problémům, nečekejte až nastanou, poraďte se s námi před každým důležitým rozhodnutím.

Při předcházení problémů Vám:

- sepíšeme smlouvy

- provedeme revizi Vámi dodaných smluv

- navrhneme správné právní řešení Vaší situace

- upozorníme Vás na Vaše práva, povinnosti, možnosti a případná rizika

Při řešení nastalého problému Vám:

- dohodneme s protistranou mimosoudní řešení

- sepíšeme žalobu

- obhájíme Vaše práva v soudním řízení

- vymůžeme Vaše pohledávky







Občanské právo

Pojem občanského práva zahrnuje širokou škálu právních vztahů upravených občanským zákoníkem. Do kontaktu s normami tohoto právního odvětví se dostáváte téměř denně, u většiny vztahů, jako je například nákup spotřebního zboží, samozřejmě nepotřebujete asistenci právníka. Přesto se většina lidí dostane ve svém životě mnohokrát do situací, kde je odborná pomoc vhodná.