Předcházejte problémům, nečekejte až nastanou, poraďte se s námi před každým důležitým rozhodnutím.

Při předcházení problémů Vám:

- sepíšeme smlouvy

- provedeme revizi Vámi dodaných smluv

- navrhneme správné právní řešení Vaší situace

- upozorníme Vás na Vaše práva, povinnosti, možnosti a případná rizika

Při řešení nastalého problému Vám:

- dohodneme s protistranou mimosoudní řešení

- sepíšeme žalobu

- obhájíme Vaše práva v soudním řízení

- vymůžeme Vaše pohledávkyLidská práva

Uvedený pojem je v posledních letech skloňován před soudy i v médiích. Jakýkoli případ, který převezmeme se snažíme vést již od počátku tak, aby byla v řízení zachovávána práva obsažená v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod i v mezinárodních dohodách. V každém případě jsme schopni, v případě, že je to důvodné, sepsat ústavní stížnost na porušování základních lidských práv. Jestliže dojde k selhání spravedlnosti před českými soudy máme zkušenosti se zpracováním stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strasburgu.