Předcházejte problémům, nečekejte až nastanou, poraďte se s námi před každým důležitým rozhodnutím.

Při předcházení problémů Vám:

- sepíšeme smlouvy

- provedeme revizi Vámi dodaných smluv

- navrhneme správné právní řešení Vaší situace

- upozorníme Vás na Vaše práva, povinnosti, možnosti a případná rizika

Při řešení nastalého problému Vám:

- dohodneme s protistranou mimosoudní řešení

- sepíšeme žalobu

- obhájíme Vaše práva v soudním řízení

- vymůžeme Vaše pohledávkyCeník

Za naše právní služby si účtujeme sazbu v maximální hodnotě 2000,- Kč za každou započatou hodinu právní pomoci. Výše sazeb se odvíjí od druhu poskytované právní pomoci.


Dále si podle advokátního tarifu (vyhl. MS č. 177/1996 Sb.) účtujeme paušální náhradu nákladů ve výši 100,- Kč, náhradu za ztracený čas, atd.


Veškeré úhrady jsou účtovány vždy v souladu s mandátní smlouvou uzavřenou s klientem. Fakturace probíhá vždy za měsíc, ve kterém byly provedeny jednotlivé úkony právní pomoci.